SİTE İÇİ ARAMA
Teknopark ve Ar-Ge Bordroları İçin Proje Yönetimi

Ben Gazi Girgin. Prozon ve Proventus’un Yatırımlar ve Ar-Ge departmanının direktörü olarak görev almaktayım. 14 yıl süresince kamuda edindiğim deneyimleri, şimdi Prozon ve Proventus bünyesinde kullanarak, müşterilerimize her alanda destek olmaya devam ediyorum. Yatırımlar ve Ar-Ge departmanımız, 500’ün üzerindeki müşterilerimizin teknoparklara girmelerine veya Ar-Ge/Tasarım Merkezi olmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu süreçte, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek, projelerini başarıyla yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Teknopark giriş süreçlerinden, muafiyat raporlarının hazırlanmasına; Ar-Ge projelerinin yürütülmesinden, tasarım merkezleri kurulmasına kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmelerine ve inovasyon yolculuklarında önemli adımlar atmalarına destek oluyoruz. Prozon ve Proventus olarak, teknolojiye dayalı çözümlerle geleceği şekillendirme vizyonumuza, müşterilerimizle birlikte adım atmaktan da gurur duyuyoruz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 sayılı) ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı) çerçevesinde, farklı uygulamalara yönelik mevzuatlar bulunmaktadır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan bildirimler ile teknoparklar veya Ar-Ge & Tasarım Merkezleri kapsamında yapılan bildirimlerin uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Şirketler, en fazla hataları bu aşamada yapmaktadırlar. SGK'ya yapılan bildirimlerin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a uygun olması, hem yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak adına, hem de olası sorunları önlemek adına büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada, doğru ve eksiksiz bildirimler yapmak, şirketlerin bu avantajlı mevzuatların sağladığı destek ve teşviklerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır. Hatalı bildirimler yapıldığında ise, gerek SGK tarafında cezalı düzeltme işlemleri, gerekse de teknopark veya Ar-Ge merkezi desteklerinde kayıplar söz konusu olabilecektir.

Gerek kamudaki birikimlerimiz, gerekse müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde edindiğimiz tecrübeler ışığında, Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı'nı geliştirdik. Bu yazılım ile, sektörde sıklıkla karşılaşılan hataları ortadan kaldırarak şirketlerin iş süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmayı hedefledik. Özellikle kamudaki deneyimlerimiz, yazılımın tasarımında ve işlevselliğinde önemli bir rol oynadı. Yaptığımız detaylı brieflerle, şirketlerin bordro ve özlük işlemlerinde karşılaştığı zorlukları anladık ve bu zorlukları minimuma indirecek çözümler sunduk. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü altyapısı ile personel yönetimi, bordro işlemleri ve özlük takibi gibi alanlarda etkili bir çözüm sunarken, ar-ge projelerinizin yürütülmesini ve takibini de çok kolaylaştırıyor. Bu sayede, şirketlerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu yazılım, sadece bir teknolojik çözüm değil, aynı zamanda iş süreçlerinizi optimize etmenize ve büyümenize destek olacak bir ortak olarak tasarlandı. Sizin ihtiyaçlarınıza uygun şekilde esneklik sunarak, işletmenizin gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmeyi amaçlıyoruz.

Personel Gruplaması:
Başlangıçta, personellerinizin alanlarına göre gruplandırılması, Prozon'un etkili bir şekilde çalışabilmesi için oldukça önemli bir adımdır. Personel kartlarında tanımlanan kategoriler aracılığıyla, bilişim personeli, yazılım personeli, ar-ge personeli, tasarım personeli ve destek personeli gibi gruplara ayrılabilmektesiniz. Bu sınıflandırmalar, uzaktan çalışma süreçlerini etkileyebilmektedir. Uzaktan çalışma süreçlerini takip etmek artık sizin için bir zorluk olmaktan çıkıyor. Prozon, bu bilgileri proje bazında otomatik olarak takip ederek size düzenli raporlar sunuyor. Bu sayede, personellerinizin uzaktan çalışma durumlarını anlık olarak kontrol etmek yerine, ar-ge & inovasyon motivasyonunuza odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda, sistem, (Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında) personel sayınızın 15’in altına (Nace Rev2 kapsamında 30 kişi) düştüğü veya destek personelinin sayısının fazla olduğu durumları belirleyerek sizi uyarıyor. Bu uyarılar, iş gücü planlaması ve projelerinizin etkin yönetimi açısından sizin için önemli bir rehberlik sağlıyor.

Projenin Tanımlanması:
Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, projelerinizin tüm detaylarını kapsamlı bir şekilde tanımlamanıza olanak tanır. Özellikle, Teknopark’ta gerçekleştirdiğiniz projelerde, bu yazılım size detaylı bir takip ve yönetim imkanı sunar. Proje tanımlama sürecinde, Teknopark ile anlaşılan m² kira bedeli, kişi başına düşen m² maliyeti gibi tüm detayları Prozon üzerinden girebilirsiniz. Eğer projeniz bir Ar-Ge Merkezi ise, bu kapsamda özel Ar-Ge şartları ve koşulları belirtilebilir. Aynı şekilde, Tasarım Merkezi projeleri için özel tasarım şartları ve teknik detaylar girilebilir. Teknopark projelerinizde ise, Teknopark’a özgü koşulları ve anlaşmaları Prozon ile takip edebilirsiniz. Prozon, girilen bu bilgileri proje bazında detaylı bir şekilde takip eder ve size projelerinizin maliyetleri, kira ödemeleri, personel maliyetleri, projenin karlılığı gibi önemli veriler sunar. Bu sayede, projelerinizin bütçe yönetimi ve finansal takibi daha etkili bir şekilde gerçekleşir. Proje tanımlama özellikleri, her bir projenizin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Böylece, her türlü projenizi detaylı bir şekilde yönetmek ve izlemek için güçlü bir araç elde etmiş olursunuz.

Projeye Personel Ataması:
Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, projelerinize personel atamasını oldukça kolay ve detaylı bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Daha önce gruplamasını yaptığınız personellerinizi, yine daha önce tanımlamasını yaptığınız projelerinize günlük ve saatlik bazda planlama yaparak atayabilirsiniz. Bu atamalar ile personellerin puantajları oluşturulur ve Teknopark veya Ar-Ge & Tasarım Merkezi PDKS’si ile senkronize bir şekilde çalışır. Bu özellik, personellerinizin her bir projede geçirdikleri zamanı detaylı bir şekilde izlemenizi sağlar. Ayrıca, uzaktan çalışma hakları ve DGS (Dışarıda Geçirilen Süreler) formları da Prozon tarafından projeler bazında takip edilir. Bu sayede, personellerinizin hangi projede ne kadar süre çalıştığını, uzaktan çalışma durumlarını ve dışarıda geçirilen süreleri anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Aynı personelin birden çok projede çalışma durumları da Prozon tarafından etkili bir şekilde yönetilir. Bu sayede, personel kaynaklarınızı optimal bir şekilde kullanabilir, iş gücü planlamasını daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, personel atama ve proje yönetimi süreçlerinizi entegre bir şekilde izleyerek, şirketinizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

DGS (Dışarıda Geçirilen Süreler) Bildirimi:
Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, DGS bildirimlerinizi hızlı ve düzenli bir şekilde yapmanızı sağlayan bir yapı sunar. Yazılım, tüm DGS türlerini tanımlı bir şekilde içerir ve kullanıcılar bu tanımlamaları hızlı bir şekilde yapabilirler. Özellikle, Teknopark veya Ar-Ge & Tasarım Merkezi kapsamındaki DGS bildirimleri de bu platform üzerinden otomatik olarak yapılabilmektedir. DGS türleri tanımlandığından, kullanıcılar bu türlerden seçim yaparak DGS bildirimlerini kolayca oluşturabilirler. Bu sayede, Teknopark kapsamındaki %20'lik DGS süresinin takibi de Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu otomatik takip, hata yapma veya unutma riskini minimize eder. Prozon, DGS bildirim süreçlerinizi düzenleyerek, şirket içinde iş akışınızı hızlandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Bu özellik, şirket içi süreçlerinizi daha etkili ve hatasız bir şekilde yönetmenizi sağlar.
Maaş Destekleri:
Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi kapsamındaki temel bilimler destekleri ile doktoralı öğrenci desteklerinin etkili bir şekilde takibini sağlar. Bu özellik sayesinde, personelleri seçip tanımlayarak, maaş desteklerinin hangi periyotlarda alınacağını ve bildirimlerini Prozon üzerinden kolayca yönetebilirsiniz. Maaş destekleri alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, aynı personel için aynı anda başka bir maaş desteği alınmamalıdır. Bu kapsamda, sadece Teknopark veya Ar-Ge & Tasarım Merkezi kapsamındaki maaş destekleri değil, aynı zamanda TÜBİTAK ve KOSGEB kapsamındaki maaş destekleri de Prozon tarafından takip edilir. Böylece, aynı personel için aynı dönemde tekrar maaş desteği talebinde bulunulduğunda sistem tarafından uyarı alınır. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, tüm maaş desteklerini tanımladığınızda, hem alınmakta olan hem de daha önce alınmış olan destekleri raporlayabilmenize imkan tanır. Bu sayede, sağladığınız hibe miktarını görüntüleyebilir ve destekleri daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu özellik, maaş desteklerinin düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlayarak, şirketinizin finansal yönetimini güçlendirir.

Raporlama:
Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, projelerinizle ilgili detaylı raporlamalar yapmanıza olanak tanır. Proje bazında kaç kişinin çalıştığından, destek personel limitine kadar her türlü veriyi raporlayabilirsiniz. Özellikle, Teknoparklar için tanımladığınız güncel kira bedeli sayesinde, sistem vergi ve SGK teşviğini hesaplayarak şirketinizin karlılığını belirlemenize yardımcı olur. Proje kapsamında çalışan personelin vergi ve SGK avantajlarını dikkate alarak, özellikle Teknoparklardan alınan vergi avantajlarını gösteren detaylı raporlar sunar. Ayrıca, asgari ücret üzerinden uygulanan vergi istisnasından kaynaklı olarak düşük maaş alan personellerinizin, Teknopark avantajının, ödediğiniz kiranın altında kaldığı durumlarda sizi uyarır. Bu sayede, şirketinizin finansal durumu ve projelerinizin karlılığı konusunda anlık bilgiye sahip olabilirsiniz. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, şeffaf ve etkili raporlama özellikleriyle, şirketinizin stratejik kararlarını daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olur.

Entegrasyon:
Prozon, teknopark yönetici şirketinin portalları ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi portalı ile entegrasyon çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu entegrasyon çalışmaları sayesinde, çok yakın bir zamanda personel kapsamındaki muafiyet raporları otomatik olarak aktarılacaktır. Prozon'un entegrasyon yetenekleri, şirketlerin veri akışını daha etkili ve hızlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Teknopark yönetici şirketinin portalları ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi portalı ile entegrasyon, personel muafiyet raporlarının sürekli güncel ve doğru bir şekilde iletilmesini sağlayacaktır. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi, şirketlerin muafiyet raporlarıyla ilgili iş yükünü azaltacak ve süreçleri daha verimli hale getirecektir. Prozon'un bu entegrasyon çalışmaları, müşterilerin daha sorunsuz bir deneyim yaşamasına ve raporlama süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacaktır.

Uyumluluk:
Sonuç olarak, Prozon'un proje kapsamındaki kontroller ve puantajı aynı yerde tutma özelliği sayesinde, SGK'ya yapılan bildirimler ile Teknopark veya Ar-Ge & Tasarım Merkezi kapsamındaki bildirimler arasında uyumluluk sağlanmış olacaktır. Bu durum, SGK tarafındaki bildirimlerinizin de aynı olacağı anlamına gelir. Bu sayede, hata ve unutma kaynaklı sorunlarla karşılaşma olasılığınız düşer ve projenizin teşvikleri ile karlılığını tek bir sistemden kolayca görebilirsiniz. Entegrasyon sayesinde, farklı platformlara giriş yapma ihtiyacından kurtulursunuz. Bu, iş süreçlerinizin daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Aynı zamanda, farklı sistemler arasında uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıkabilecek hataların da önüne geçilmiş olur. Prozon'un sağladığı bu uyumluluk ve entegrasyon avantajları, iş süreçlerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize ve şirketinizin bütünlüğünü artırmanıza yardımcı olacaktır. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, mevcut ERP'nize ve muhasebe yazılımınıza da kolaylıkla entegre edilebilir.

 

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı, Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi projelerindeki pek çok detayı hatasız bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir çözümdür. Bu yazılım, verimlilik takibi yaparak iş süreçlerinizi daha şeffaf hale getirir. Eğer siz de detaylı ve hatasız bir işleyişle verimliliği artırmak istiyorsanız, Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı'nı mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

 

Gazi Girgin
[email protected]

 

Yatırımlar ve Ar-Ge Direktörü
Prozon Kurumsal Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi

 

 

Daha kapsamlı mevzuat takibi için Proventus'un sirkülerine üye olun!