SİTE İÇİ ARAMA
Bordro süreçlerini outsource etmek maliyet avantajı sağlar mı?

Personel maliyetlerinin oldukça arttığı bir dönemdeyiz. Sadece bunu baz alarak bile işverenin bordro süreçlerini outsourse etmesi oldukça avantajlı hale gelmiştir.
Outsourse hizmeti alarak, şirket içi personel sayınızı azaltmanız ya da tamamen ortadan kaldırmanız mümkündür. Bu sayede personellerinize ödediğiniz ücret maliyeti dışındaki tüm harcama kalemlerinde de (yol masrafı, yemek masrafı, kıdem yükü, izin yükü, eğitim masrafları vs.) kurtulmuş olursunuz. 

Herhangi bir ERP programı kullanmak zorunda kalmayacağınız için oldukça yüksek bir maliyet kalemi daha ortadan kalkar.
Outsourse ekibimiz bu alanda uzmanlaşmış ve bir çok farklı sektörde tecrübe etmiş kişilerden oluştuğu için özellikle kriz zamanlarında çok daha hızlı hareket edebilme ve karar verebilme yetkinliğine sahiptir. Bu sayede özellikle çok kritik konuları içeren ve hatanın yüksek cezai yaptırımlara sebep olduğu bordro ve operasyonel süreçleri, sağlıklı, güvenli ve riski minimize ederek ilerletmiş olursunuz. 
Tüm riskleri biz üstleniyoruz! 
Dolayısıyla operasyonların in-house durumunda personel hatalarından kaynaklanan tüm cezai risklerden de uzaklaşmış olursunuz.
Tüm bu koşullar dahilinde bordro süreçlerinizi outsource etmeniz, uzun dönemde oldukça avantajlı ve konforlu bir işleyiş haline dönüşmektedir.

Hizmet başladığında süreçler nasıl işliyor?
 • Öncelikle müşterilerimizin taleplerini dinliyoruz. Şirket yapınızı, çalışma şeklinizi, bakış açınızı, ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve size beklentilerinizden daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.
 • Gizlilik taahhüdü içeren hizmet sözleşmemizin imzalanması akabinde tüm personel verilerini sizlerden pratik bir excel tablosu halinde talep ediyoruz.
 • Hizmete başlamadan önce geçmiş ay hesaplamalarınızı paralel olarak bizler de çalışıyor ve şirketinize tam hakimiyet sağlıyoruz. Paralel bordro hesaplamaları esnasında potansiyel hatalı işlemler ya da öngördüğümüz riskleri raporluyoruz. (Bordro Check-up)
 • Sizler için, şirket büyüklüğünüze göre bir ekip oluşturuyoruz. Her ekip, yöneticisi tarafından takip ve kontrol ediliyor.
 • Ay içerisinde talep edilen tüm konular ile ilgili maximum 24 saat içinde dönüş yapma süremiz bulunuyor. 
 • Aciliyetli konular her zaman önceliklendiriliyor ve taleplere hızlı dönüş sağlanıyor.
 • Tüm süreçlerimizde karşılıklı mutabakat sağladığımız aylık deadline takvimimize  maximum düzeyde uyum göstererek akışın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.

Kısacası; sizlerin minumum düzeyde müdahil olduğu, sağlıklı bir operasyonel süreç ilerletiyoruz.

 

 

Kişisel verileri korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Tamamen dijitalleşmiş yüksek güvenlikli şifreleme sistemiyle ve datalarını dünyaca tanınan veri merkezlerinde saklayan ERP programımız bir çok sızma testinden başarı ile geçmiştir. Ayrıca, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası, ISO 9001 Kalite Sertifikası ve ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikası sahibiyiz ve akredite kuruluşlarca periyodik olarak denetlenmekteyiz.


 

Bordro hizmeti esnasında hangi sorulara cevap alabilirim?

Bordro; içerisinde İş Hukuku'nu, Sosyal Güvenlik Hukuku'nu, Gelir Vergisi Kanunu'nu ve bir çok yasa tebliğini içerisinde barındıran bir alandır.
Bu kapsama dahil olan her alanda uzman kurum kökenli bir kadromuz yer almaktadır. Oluşan her değişikliği sizlerin takip etmesine gerek kalmaksızın işleme alıyor ve konu ile ilgili hızlı bir şekilde bültenlerimiz eşliğinde sizleri bilgilendiriyoruz. Ayrıca operasyonel akış içerisinde yer alan tüm süreçlere ait kafanıza takılan her konuda sorularınıza cevap alabilir durumda olacaksınız.
Hizmet standartlarımız hiç bir zaman arz- talep seviyesinde kalmamakta ve proaktif bakış açısıyla yaklaştığımız her noktaya dokunmaktayız.
Mevzuat anlamında da sağlamış olduğumuz yasal danışmanlık hizmetimiz sayesinde mevcut kanuni süreçlere ek olarak yeni çıkan tebliğleri anlaşılır bir şekilde sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Hizmet ne kadar esnetilebilir durumda?

Önceliğimiz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak!
Bu doğrultuda sunacağımız hizmetin belli standartları olsa da talepler doğrultusunda sizlere uygun en işlevsel haline getirmeyi hedefliyoruz.
Mevcut çalışma şeklimiz piyasada sunulmayan çok kapsamlı bir süreci barındırsa da şirketler özelinde talep edilen özel ihtiyaçları yanıtsız bırakmıyor ve hizmetimize dahil ediyoruz!

Hizmet kapsamı neleri içeriyor?

Hizmet Kapsamımız aşağıdaki konuları içermekle birlikte talep halinde daraltılabilir/genişletilebilir durumdadır.

 • Çalışanların bordro bilgilerinin güncel tutulması
 • Hesaplanan bordro kayıtlarının saklanması
 • Standartlara uygun olarak hazırlanan bordro raporlarının aylık olarak gönderilmesi (ve tarafımızca dijital ortamda arşivlenmesi)
 • Personellere ait icra ve nafaka süreçlerinin takibi
 • Bordroların e-posta veya web portal aracılığıyla gönderilmesi
 • Yıllık maliyet ve bütçe simülasyonlarının yapılması
 • Personel çıkışlarına yönelik tazminat hesaplarının yapılması
 • Toplu çıkışlar için tazminat hesaplamalarının yapılması
 • İşe iade davaları sonucu geriye dönük hesaplamaların yapılması
 • Aylık iş gücü çizelgelerinin İŞ-KUR' a elektronik ortamda bildirilmesi
 • İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlanması
 • SGK aylık prim ve hizmet bildirgelerinin zamanında elektronik olarak beyan edilmesi
 • Çalışanlara ait sağlık raporlarının onaylanması
 • SGK yeni iş yeri açılışı, kapanışı ve nakil işlemlerinin yapılması
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukuku çerçevesinde danışmanlık hizmetleri
 • Mevzuat değişimi durumunda Prozon bültenleri ile bilgilendirme
 • TUIK raporları için gerekli verinin sağlanması
 • Elektronik muhasebe fişinin oluşturulması
 • Muhtasar raporu
 • Denetim firmaları için bordroyla ilgili geçmişe dönük vergi, kıdem ve ödeme raporları
 • İş Kazası bildirimlerinin yapılması
 • Banka ödeme dosyalarının hazırlanması
 • Ve sizin ihtiyacınız olan her şey!
Bordro ERP sistem kullanımı esnek mi?

Prozon 'un üzerinde 2 yıl titizlikle çalışarak yarattığı ERP programı farklı sektörlerin ihtiyaçlarını gözederek kurum kökenli danışmanların ve sektörde 15 yıllık deneyime sahip yöneticilerin kontrolü eşliğinde oluşturulmuştur. Farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarını harmanlayarak oluşturulduğu için piyasadaki bir çok programa kıyasla oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve çok detaylıdır.

Öncelikli amacımız, kullanıcı dostu bir program yaratarak tüm süreçlerin otomatize edildiği ya da ihtiyaç doğrultusunda esnetilebilecek minimum insan müdahalesine fırsat sağlaması şekilde kurgulanmıştır.
Bir çok konuya ait raporlama süresi oldukça kısa tutulmuş ve istenilen verilere hızlı bir şekilde ulaşımı sağlanması amaçlanmıştır.

Teknopark ve Ar-Ge Merkezi hesaplamaları nasıl gerçekleştirilmektedir?

Tekonpark bölgelerine ait oldukça zor takip edilen  Ar-Ge bordro hesaplamaları ve Ar-Ge personeline ait operasyonel süreçlerin tamamı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve sizlerin mevzuat öğrenmekle zaman kaybetmenize gerek bulunmamaktadır. Puantajları, izin tanımlamaları, teşvik tanımlamaları, doğru teşvikten yararlandırma için Prozon ERP programı çok detaylı bir analizle hesaplamaları gerçekleştirmektedir.

Örneğin, hafta içerisinde eksik gün bulunduğunda hafta tatili teşvik kapsamında olmamalıdır. Veya ay içerisinde eksik gün bulunduğunda, yıllık izin ve genel tatiller teşvikli bildirilemez. Sizin bunları takip etmenize gerek yok, çünkü Prozon bu takibi sistemsel olarak çözümlüyor. Yine hangi ek ödemelerin teşvik kapsamında olacağı, hangilerinin olmayacağı da Prozon'un takibinde. 

Prozon ve Proventus bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin kurulması ve yönetilmesi ile, Teknopark danışmanlığı da veren ayrı bir danışmanlık ekibimiz de olduğu için, hem mevzuatsal konular hem de teknopark bildirimleriniz bizim takibimizde ilerlemektedir. 

Mevzuatsal yükümlülükleri bize bırakın ve siz ar-ge faaliyetlerinize odaklanın!

Bordro Outsource hizmetinde puantajı biz mi yönetmeliyiz?

Prozon sadece sektör profesyonellerinden ve danışmanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda bilişim sistemleri geliştiren bir ekibimiz de bulunuyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Bordro ve Özlük Yazılımı kapsamında, Bordro Outsource hizmetine ilave olarak; isterseniz izinlerinizi de, çalışan sayfalarınızı da, puantajı da, sağlık raporlarını da, başka pek çok özelliği de bizim üzerimizden hibrit bir şekilde yönetebilirsiniz!

Sistem geliştirme kabiliyetimiz ve mevzuat bilgimiz ile, sizin ilave ihtiyaçlarınıza da çözümler üretmek için buradayız…

Prozon’a güvenen 70.000’in üzerindeki şirketlerden: