SİTE İÇİ ARAMA
Çalışan portalı (online bordro görüntüleme) hizmetiniz mevcut mu?

Bir çok danışmanlık hizmetinde ek ücrete tabii tutulan web portal /bordro görüntüleme hizmeti Prozon ERP programında ücretsiz ve oldukça kolay bir sürece tabiidir.
İnternetin olduğu her yerden ve platformdan personelin cep telefonuna iletilen şifre ile giriş sağlanabilmekte ve IK operasyonel süreçleri oldukça hafifletilebilmektedir.
Ayrıca bordroya eklenebilir bir opsiyon olan “zaman mührü” sayesinde resmi işlerde kullanılan imzalı bordro süreçlerinde yaşanan operasyonel yoğunluğu da hafifletmektedir.

Sadece bordro değil, bu panel üzerinden çalışanlarınız avans talep edebilir, izin bakiyelerini görebilir, izin talebinde bulunabilir, çalışma takvimlerini görüntüleyebilir, cari hesap özetlerini görüntüleyebilir, organizasyon şemasını görebilir, diğer personel bilgilerine ulaşabilir ve pek çok diğer işlemi de gerçekleştirebilirler.

Yasal parametreleri nasıl takip edeceğiz?

Yıllık olarak açıklanan yasal parametreler yazılıma otomatik olarak yüklenmekte ve kullanıcının kişisel olarak müdahale etmesine gerek kalmamaktadır.

Yeni bir ek ödeme / ek kesinti sahasının oluşturulması esnasında tanımlanan parametreler, ödeme çeşidinin detayına göre bizlerin danışmanlığı ile kullanıcı tarafından yapılabilir durumdadır.

Yıllık izin takibi bulunuyor mu?

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı sayesinde yıllık izin takibi kolaylıkla sağlanabilmektedir. 
Talep etme- takip etme- onaylama - ret etme gibi farklı varyasyonlarla hem personel hem IK çalışanları tarafından sağlıklı bir şekilde takip edilebilir ve raporlanabilir bir süreçtir. Ayrıca, tüm detayları bünyesinde barındıran izin modülümüz ile, dilediğiniz adette ve çeşitte izin türü yaratabilirsiniz.

 

Veriler sisteme otomatik şekilde aktarılabiliyor mu?

Prozon ERP sisteminin esnek yapısı sayesinde personellere ait tanımlamalar toplu excel listeleriyle tek bir hamlede gerçekleştirilebildiği gibi çalışan kartları üzerinden de ayrıca kişiselleştirilebilmektedir.

Ay sonu hesaplamaları etkileyen bordro datalarının tamamı tek bir excel'in sisteme yüklenmesi sayesinde saniyeler içinde doğru veriyi alabilir ve kontrollerinizi hızla gerçekleştirebilirsiniz.

Dönemsel olarak personel bazında ya da tüm personeller için güncellenecek verilerin tamamı toplu excel aktarım datalarıyla sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Amacımız insan müdahalesini minimize etmek ve sistemin otomatize edilebilir kurgusunu üst seviyede kullanılabilir hale getirmektir. İlk veri aktarımı aşamasında, bizden de ücretsiz destek alabilirsiniz!

Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Serbest Bölge bordrolarına uygun mu?

Prozon'un ve Proventus'un bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu ve yönetimi ile Teknopark danışmanlığı yapan, kurum kökenli ayrı bir danışmanlık ekibimiz bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili mevzuata hakim durumdayız.

Örneğin, teknopark kapsamındaki projelerinizi sisteme tanımlayabilir, adam gün üzerinden atamalar yapabilirsiniz. Mevzuatta, hafta içinde eksik günü bulunan personelin hafta tatilini teşvikli bildiremeyeceğiniz veya ay içinde eksik günü olan personel için genel tatil veya yıllık izinleri teşvikli bildiremeyeceğiniz hüküm altına alınmıştır ve Prozon bunları sizin için takip eder. Aynı şekilde, hangi ek ödemenin ar-ge faaliyeti kapsamında olacağı veya olmayacağı da takibimizde. Üstelik teknopark portal bildirimlerinizi de otomatize ediyoruz!

İş Göremezlik Ödeneği kapsamında vergi ve prim optimizasyonu yapıyor musunuz?

Raporlu olunan günlerde, ilk 2 günden sonra, yatarak veya ayakta olmak üzere değişen tutarlarda iş göremezlik ödeneği çalışana devlet tarafından ödenir. Ancak bu ödemeler belirli bir zaman sonra personele ödenir. Bazı şirketler de, personellerini bu süreçte madur etmemek adına, raporlu olunan günler için kesintiye gitmez ve tam yevmiye öder. Ödediği bu rakamı da, normal maaş gibi prim ve vergiye tabi tutar.

Prozon, SGK Robotu sayesinde, iş göremezlik raporlarının onaylanması ve puantaja yansıtılmasını otomatik olarak yapar. Bu sayede, hangi rapor yatarak, hangi rapor ayakta kapsamında verildiğini bilir ve bunların iş göremezlik ödeneğini de otomatik olarak hesaplar. 

SGK İş Göremezlik ödemelerini iki şekilde yapar. Ya personelin adına bankaya yatırır, ya da, işveren personele ödediğini bir protokol ile SGK'ya beyan eder ise, müfredat kartına bu tutarları yansıtır ve aylık prim ödemelerinden düşer.

Bu kapsamda, ilk 2 günden sonrası için yapılan ödemelerde, iş göremezlik ödeneği kadar olan kısmı aslında personele verilen borçtur ve vergi veya prime tabi tutulmamalıdır. Prozon bunu optimize eder ve iş göremezlik ödeneğinin dışında kalan tutarlar için vergi ve prim hesaplar. Eğer personelden iade alınacak şekilde bir kurgu ile ilerleniyorsa, personel borçlandırılır ve bunun takibi de Prozon üzerinden yapılır. Eğer müfredat kartına yansıyacak şekilde bir kurgu varsa da, söz konusu tutarların yansıyıp yansımadığı müfredat kartından sistem tarafından takip edilir.

Yani, personellerinize, raporlu oldukları günler için tam yevmiye ödüyorsanız, Prozon ile fazladan vergi veya prim ödemezsiniz!

Özlük evraklarını dijital ortamda saklayabiliyor muyuz?

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı'nın personel bazında dijital özlük dosyası arşivi bulunuyor. Bu arşivde, kategorize edilmiş şekilde evrakları saklayabilirsiniz. Örneğin, işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi gibi evraklar otomatik olarak saklanır. Sözleşmeleri, uyarıları, zimmet evrakları, icra ve nafaka yazıları, diploma, sağlık raporları gibi tüm evraklar bu alanda arşivlenir. Gerektiği durumda, çok kolay bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

Bu özelliğe ek olarak, hukuk biriminizin oluşturmuş olduğu sözleşme formatlarınızı sisteme yüklerseniz, işe girişlerde iş sözleşmesini sistem otomatik oluşturur. Size sadece çıktı almak kalır!

Kullanmakta olduğum muhasebe yazılımı & ERP ile entegrasyon yapılabilir mi?

Evet, şu ana kadar LOGO ve SAP ile entegrasyon yaptık. Farklı bir sistem kullanıyorsanız onlarla da entegrasyon yapabilir durumdayız. Bu sayede bordroların muhasebeleşmesini de otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Prozon ile, fazla prim ve vergi ödemenin önüne geçebilir miyim?

Bildiğiniz üzere, bir takım ödemeler, belirli kısıtlamalarla vergi ve primlerden istisna tutulmuş / terkin edilmiştir. Eğer bünyenizde bu tür ek ödemeler varsa, Prozon kullanarak bu istisna ve terkinlerden kolaylıkla faydalanabilir, maliyetlerinizi aşağı çekebilirsiniz. Bu kapsamda bizden bilgi almaktan çekinmeyin…

Prozon’a güvenen 70.000’in üzerindeki şirketlerden: